Nie wybrano zdjęcia

Musisz wybrać zdjęcie, które zostanie umieszczone na eBilecie.

Wniosek o wydanie eBiletu

Krok 1: Wybierz zdjęcie

Prosimy o przygotowanie zdjęcia wg parametrów:

  • format: jpg
  • rozdzielczość zalecana 300 dpi
  • max. wielkość pliku 10 Mb

Zdjęcie musi przedstawiać wizerunek osoby składającej wniosek w orientacji pionowej

W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych po naciśnięciu "Wybierz plik" będziesz miał możliwośc wyboru kamery

Przytnij zdjęcie tak, aby widoczna była na nim twarz użytkownika.

Poniżej znajduje się pomocniczy podgląd eBiletu.

Zdjęcie zostało pomyślnie zapisane. Możesz kontynuować wypełnianie formularza.

Krok 2: Uzupełnij dane użytkownika eBiletu

(Uwaga! Maksymalna liczba znaków dostępna na eBilecie: 37)

arrow_drop_down
arrow_drop_down

Krok 3: Podaj dane osobowe

Numer PESEL musi zawierać 11 cyfr
Wprowadź prawidłowy adres e-mail
Wprowadź prawidłowy numer telefonu (same cyfry, bez spacji)
Wprowadź poprawny kod pocztowy (np. 00-000)

Nieodebranie przez pasażera karty imiennej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie karty skutkuje: usunięciem danych osobowych z bazy danych ZKM w Gdyni, zniszczeniem karty oraz przepadkiem kaucji. - Zarządzenie nr 415A/W/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni z dnia 24 września 2012 r.