eBilety Zarząd Kominikacji Miejskiej w Gdyni

Wniosek o wydanie eBiletu

Użytkownik eBiletu:

Imię
Nazwisko
Pesel

jestem obcokrajowcem
Email
Adres zameldowania
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
-
Miejscowość
Telefon


Dane, które zostaną nadrukowane na eBilecie
(Uwaga! Maksymalna liczba znaków dostępna na eBilecie -37)

Imię i nazwiskoTyp karty:

 
W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w celu wydania biletu elektronicznego "eBilet", ładowania biletów oraz prowadzenia ich ewidencji. Mam prawo do wglądu do moich danych, prawo do ich poprawiania i uzupełniania.

Akceptuję regulamin składania wniosków o wydanie eBiletu przez Internet.

Zaznacz miejsce odbioru eBiletu

 


Prosimy o przygotowanie zdjęcia wg parametrów:
- format: jpg
- rozdzielczość zalecana 300 dpi
- max. wielkość pliku 10 Mb
Zdjęcie musi przedstawiać wizerunek osoby składającej
wniosek w orientacji pionowej

 

Nieodebranie przez pasażera karty imiennej w okresie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie karty skutkuje: usunięciem danych osobowych z bazy danych ZKM w Gdyni, zniszczeniem karty oraz przepadkiem kaucji. - Zarządzenie  nr 415A/W/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni z dnia 24 września 2012 r.